שטיפת מצע הגידול

מגדלים רבים בוחרים לעשות שימוש בדישון מינראלי או דישון מינראלי על בסיס אורגני בגלל התוצאות המידיות ואיכות היבולים...