מרכז מידע גידול הידרו

שטיפת מצע הגידול

מגדלים רבים בוחרים לעשות שימוש בדישון מינראלי או דישון מינראלי על בסיס אורגני בגלל התוצאות המידיות ואיכות היבולים...

גידול צמחים בגינת גג

    לרובינו אין שטח או חצר בה ניתן לגדל ירקות, תבלינים, עצים או שיחים ואנו נאלצים לגדל אותם בתוך...

    תאורה לגידול ביתי, מהו הספקטרום היעיל ביותר לצמיחה

    תאורה לגידול ביתי, מהו הספקטרום היעיל ביותר לצמיחה ספקטרום: סדרה של אורכי גל ותדרים של קרינה אלקטרו מגנטית,...