חלק מן הבעיות עלולות לנבוע גם מחוסרים ביסודות הקשורים לדישון אך לעיתים החוסר נגרם כתוצאה מגורמים אחרים.

 

מחסור בתאורה: כאשר צמח סובל מחוסר בתאורה הוא לא יבצע את תהליך הפוטוסינתזה כהלכה, לא ינצל את הדישון באופן יעיל, גבעולים יצמחו בצורה מוארכת ודקיקה.

 מחסור באוורור: כאשר האוורור בחלל הגידול אינו עונה את צורכי הצמח, עלוות הצמח נחנקת ולא מצליחה לבצע את תפקידה כהלכה. לכן הצמח לא יעשה שימוש יעיל בהשקיה ובדישון ויראה סימנים של האטה בצמיחה

לחות: לחות נמוכה תגרום לצמח להשתמש ביותר מים עקב תהליך דיות מוגבר. פעולה שעלולה להביא למצב של לחץ בצמח (סטרס).

לחת גבוהה לעומת זאת תגרום לצמח להשתמש בפחות מים וביותר דשן, הצמיחה תואט כי הצמח אינו מסוגל לפתוח את הפיוניות כדי לבצע את תהליך הדיות כראוי.

אקלים וטמפרטורה בחלל הגידול: חום מופרז וגם קור מעבר לנדרש יאטו את צמיחת הצמח.

הפרשי טמפרטורה של יותר מ-80 – 100 צלסיוס בין שעות האור לשעות החושך עלולים מאטים את התהליכים המתרחשים בצמח ויובילו להאטת הצמיחה.

חוסר בהשקיה: כאשר מצע הגידול מתייבש מעבר למה שמומלץ שינוע הדשן מואט קיצונית, הדבר יוביל לחוסרים ביסודות שיתבטאו בתסמינים בעלוות הצמח ואף למות השורשים.

עודף השקיה: עודף השקיה עלול לגרום מגוון בעיות החל מפגיעה במערכת החיסונית של הצמח או

בחניקת השורשים כתוצאה מחוסר בחמצן אשר תוביל למימוש הדשן באופן ירוד.

במקרים חמורים לריקבון של השורש שיכולים להוביל למות הצמח כולו.

חשיפת  שורשים לאור: שמירה על חושך מוחלט באזור שורשי הצמח הוא חשוב מאוד הן בגידול הידרו במערכות הידרופוניות והן בשלב הייחורים.

שורשים שנחשפו לאור יקבלו גוון ירוק, כאשר השורש הופך לירוק זהו סימן שהשורש אינו מתפקד כראוי.

טמפרטורות במצע הגידול: טמפרטורה העולה על  320 צלסיוס במצע הגידול תגרום לפגיעה בשורשים. בעיה זו נפוצה מאוד כאשר מגדלים אאוטדור (בחוץ) ובעיקר בעציצים שחורים החשופים לאור השמש.

זיהום אוויר: חומרי ניקוי חריפים או כימיקלים אחרים בסביבת הגידול עלולות להדליף אדים רעילים שישפיעו על הגידול באופן דרמטי. וודאו כי האוויר שנכנס אל החדר נקי ממזהמים שונים וכימיקלים.

דישון עלוותי: דישון עלוותי אם לא מבוצע כראוי עלול לגרום לשריפה של עלוות הצמח או לנקוד נקרוטי. בעיקר כאשר הוא מבוצע בשעות האור או עם חומר מרוכז מדי.