ההבדל בין מוליכות חשמלית (EC) לבין מליחות (TDS) במדידת איכות המים.

סך המוצקים המומסים
באנגלית- Total Dissolved Solids
סימול מקובל-(TDS)

סך המוצקים המומסים הוא הדרך הטובה ביותר למדוד את ריכוז הדשן בתוך תמיסת ההשקיה של מערכת הידרופונית.
על מנת למדוד את ה-TDS ניתן להשתמש במד דיגיטלי אשר מודד את המוליכות החשמלית (EC) של התמיסה ואז להמיר את הערך שנתקבל לכדי (TDS) בחלקיקים למיליון (PPM).

התבלבלתם? אני אפרט:

 

מוליכות חשמלית

באנגלית-Electrical Conductivity
סימול מקובל- (EC)

 

חלקיקים למיליון

באנגלית-Parts Per Million
סימול מקובל-(PPM)

מרבית המדדים הדיגיטליים מבצעים את ההמרה בעצמם וכך לא נדרש מהמגדל שמודד לעשות כן.
סך המוצקים המומסים (TDS) מתבטא בדרך כלל בחלקיקים למיליון (PPM), זהו מדד למשקל והמדידה מתבצעת באמצעות שיטת שקילה גרווימטרית.
אם לאחר התמוססות הדשנים במים נמדדו 700 PPM, אנו מבינים כי ישנם 700 מיליגרם של מוצקים מומסים נוכחים בכל ליטר של מים.
כדי לחשב באופן מדויק את סך המוצקים המומסים (TDS) אנו נאלץ לקחת דגימה בכמות מדודה מן הנוזל לחמם את הנוזל עד לשלב בו המים יתאדו לחלוטין ואז לשקול את כמות המשקעים שנותרו בתחתית המיכל שהכיל את המים.
מדידה כמו זו שתוארה כרגע תאלץ אותנו להשתמש ב- כלי זכוכית, תנור ייבוש, ומשקל מיליגרם מדויק.

מוליכות חשמלית מתבטאת בסימנס לסנטימטר (s/cm) או במיליסימנס לסנטימטר (ms/cm) וניתן לקבוע את המוליכות החשמלית באמצעות מד מוליכות חשמלית דיגיטלי.

לאיונים של הדשן קיים מטען חשמלי, שהוא מספר שלם, בדרך כלל חיובי או שלילי 1,2,3.
מדידת מוליכות חשמלית מודדת את כל המטענים החשמליים הללו בתמיסה אשר מוליכים חשמל.
ככל שכמות האיונים של הדשן בתמיסה גדול יותר כך הם יוליכו מטען חשמלי גדול דרך התמיסה.
בכדי שלחומר תהיה מוליכות של סימנס אחד עליו להוליך לפחות אמפר אחד של חשמל על כל וולט של מתח קיים.

מטעמי נוחות מדי מוליכות חשמלית ממירים את ערכי המוליכות החשמלית (EC) לערכי סך המוצקים המומסים (TDS).

מד דיגיטלי אינו מסוגל למדוד ערכים מוצקים כפי שתואר לעיל ובמקום זאת הם מבצעים המרת נתונים לינארית כדי לחשב את הערך.

תמיסות ההשקיה של הידרופוניקה שונות זו מזו ולכן הנתון לא יהיה מדוייק.
מד דיגיטלי משתמש בנתון המרה מרבי מכיוון שההרכב המדויק של התמיסה אינו ידוע לו.
נתוני המרה משתנים בין 50 ל 72 תלוי בסוג ובמותג המד הדיגיטלי בו נעשה שימוש.
בדרך כלל מדי דיגיטליים עושים עבודה מצוינת בפעולת ההמרה לערכי חלקיקים למיליון.

כל המדים הדיגיטליים המודדים חלקיקים למיליון מודדים בעצם ערכים המבוססים על מוליכות חשמלית ולאחר מכן ממירים ערכים אלו לערכי חלקיקים למיליון.
ההבדל שקיים בין נתונים מרביים של היצרנים השונים הוא הסיבה שיש בעיה בלהשוות ערכים בין תמיסות השקיה של מגדלים שונים.

מוליכות חשמלית נמדדת במיליסימנס לסנטימטר (ms/cm) או מיקרוסימנס לסנטימטר (us/cm)

מיליסימנס אחד = 1000 מיקרוסימנס.

מוליכות חשמלית (EC) וגורם מוליכות (CF) מומרים בקלות אחד עם השני.

Ms/sm 1 = 10 (CF)

לכן, הבעיה היא שיצרנים שונים של מדים דיגיטליים עושים שימוש בערכי המרה שונים כדי לחשב את ההמרה לערכי חלקיקים למיליון.
כל מדי חלקיקים למיליון (PPM) \ סך מוצקים מומסים (TDS) למעשה מודדים מוליכות חשמלית(EC)
או גורמי מוליכות (CF) ומריצים תוכנת המרה אשר מציגה לבסוף את ערכי החלקיקים למיליון.

קיימים שלושה גורמי המרה בהם מרבית היצרנים עושים שימוש במדים הדיגיטליים על מנת להציג ערכי חלקיקים למיליון:

בארה”ב- ms/cm 1 (1EC או 10 CF) = 500 חלקיקים למיליון.
באירופה- 1ms/cm (1EC או 10 CF) = 640 חלקיקים למיליון.
באוסטרליה-1ms/cm (1EC או 10 CF) = 700 חלקיקים למיליון.

חישוב גורם ההמרה

אם מד דיגיטלי שברשותכם מאפשר לכם להחליף בין ערכי מוליכות חשמלית (EC) לבין ערכי סך מוצקים מומסים (TDS),
ניתן לחשב את גורם ההמרה בו הוא משתמש על ידי חלוקה של ערך אחד בערך האחר.

יש למקם את המד הדיגיטלי בתוך התמיסה ולקרוא ערכי (TDS) ב- (PPM),
אם נשנה לערכי (EC) במד הדיגיטלי נראה ערכי מוליכות חשמלית ב מיקרו סימנס לסנטימטר (ms/cm).

גורם המרה = PPM / EC .

יש לשים לב: מיליסימנס חייבים להיות מומרים מיקרוסימנסים במידה ואנו נשתמש במד אמריקאי.

מיליסמנס = 1000 מיקרו סימנס.

 

למעבר אל מרכז המידע לחץ כאן

למעבר אל מוצרים למדידה לחץ כאן